บริการจองสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

บริการจองสินค้าปลอดภาษีอากร ผ่านช่องทางออนไลน์
จากร้านค้าปลอดอากรขาเข้า

  •  จอง สินค้าขาเข้าแบบสบายๆ แค่คลิก

  •  จ่าย ผ่านออนไลน์ได้ทันที

  •  รับง่าย เมื่อบินกลับ

  • #จองออนไลน์ง่ายๆ ฟินได้ตอนบินกลับช้อปสินค้าที่รับขาเข้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 


ขั้นตอนการจองสินค้าเพื่อรับขาเข้าผ่านออนไลน์
เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

เลือกสินค้าใน KingPower Online (เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น) มูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท (สุทธิ

เลือกช่องชำระเงินใน KingPower Online
(เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น)

เมื่อจองสำเร็จ จะได้รับข้อมูลยืนยันการจอง ทางอีเมล และ QR Code ที่ใช้ในการนำมาแสดงพร้อมหนังสือเดินทางเพื่อรับสินค้า ที่จุดรับสินค้าขาเข้า เมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเงื่อนไขการสั่งจองสินค้าขาเข้า :
- เป็นบริการจองสินค้าปลอดภาษีอาการผ่านช่องทางออนไลน์ จากร้านค้าปลอดอากรขาเข้า
- เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (อาจมีกรณีสินค้าบางชิ้นจะไม่สามารถเลือกรับ ณ สนามบินปลายทางที่คุณเลือกได้)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่ร่วมรายการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
- สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากสมาชิก คิง เพาเวอร์ กรณีสินค้าดิวตี้ฟรี และสินค้าป้ายฟ้าที่ร่วมรายการ
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัตรสมาชิก, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher
หรือคูปองส่วนลดอื่นๆ รวมถึงยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก ไม่สามารถร่วมรายการ
- ผู้มีสิทธิ์สั่งจองสินค้าต้องเป็นผู้มีกำหนดการในการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยภายในเวลา 30 วัน นับจากวันที่จองสินค้า
- ผู้มีสิทธิ์สามารถสั่งจองวินค้าราคารวมกันไม่เกิน 20,000 บาท (สุทธิ)
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รับสินค้าง่ายๆ เมื่อเดินทางกลับ

แสดง QR Code ในการยืนยันการจอง พร้อมหนังสือเดินทางเพื่อรับสินค้า ที่จุดรับสินค้าขาเข้า เมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย

พนักงาน แสกน QR Code
เพื่อเตรียมการส่งมอบสินค้า

ตรวจเช็คและรับสินค้า

จุดรับสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 2

ดูภาพขนาดใหญ่


จุดรับสินค้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 1

ดูภาพขนาดใหญ่


จุดรับสินค้า ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 1

ดูภาพขนาดใหญ่


จุดรับสินค้า ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 1

ดูภาพขนาดใหญ่


จุดรับสินค้า ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 1

ดูภาพขนาดใหญ่


จุดรับสินค้า ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 1

ดูภาพขนาดใหญ่