นาฬิกา HAMILTON รุ่น American Classic Intra-Matic Auto 42มม

SKU : 675044

Price

21,280.00 THB
สรรเสริญอย่างภาคภูมิใจแก่นาฬิกาHamilton รุ่นที่ขายดีที่สุดที่ผ่านมาแล้ว นาฬิการุ่น Intra-Matic ใหม่ อันเป็นที่กล่าวขานถึงการออกแบบที่ดูเกลี้ยงบริสุทธิ์Shop this brand

Quantity

1

เลือกการรับสินค้า

Eligible for credit card instalment

ยอดสุทธิตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและแผนการผ่อนชำระของแต่ละธนาคารแตกต่างกัน (บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

การสั่งสินค้าและเงื่อนไข

คุณสามารถสั่งสินค้าล่วงหน้าได้ภายใน 60 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับทุกสนามบิน หรือสั่งสินค้าก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย
• 2 ชั่วโมง สำหรับการรับสินค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินภูเก็ต
• 24 ชั่วโมง สำหรับการรับสินค้าที่สนามบินอู่ตะเภา

Learn more