พิสทาชิโออบ (ไม่ใส่เกลือ) ตราซันคิสท์ ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่ใช้น้ำมันและสารปรุงแต่งเพิ่มเติม
การเก็บรักษา: เก็บไว้ที่เย็นและแห้งเพื่อคงคุณภาพที่ดีและความสดใหม่

พิสทาชิโออบ SUNKIST NATURAL ขนาด 454 กรัม

SKU : 4508213

ราคา

400.00 บาท
พิสทาชิโออบ (ไม่ใส่เกลือ) ตราซันคิสท์ ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่ใช้น้ำมันและสารปรุงแต่งเพิ่มเติมช้อปตามแบรนด์

จำนวน

1

เลือกการรับสินค้า

การผ่อนชำระ

ยอดสุทธิตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและแผนการผ่อนชำระของแต่ละธนาคารแตกต่างกัน (บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

การสั่งสินค้าและเงื่อนไข

คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าป้ายฟ้า โดยคุณสามารถสั่งสินค้าล่วงหน้าได้ภายใน 60 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับทุกสนามบิน หรือสั่งสินค้าก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย
• 2 ชั่วโมง เฉพาะการรับสินค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
• 24 ชั่วโมง สำหรับการรับสินค้าที่สนามบินอู่ตะเภา
• อย่างน้อย 2 ชั่วโมง สำหรับการรับสินค้าที่สนามบินภูเก็ต

เรียนรู้เพิ่มเติม

พิสทาชิโออบ (ไม่ใส่เกลือ) ตราซันคิสท์ ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่ใช้น้ำมันและสารปรุงแต่งเพิ่มเติม
การเก็บรักษา: เก็บไว้ที่เย็นและแห้งเพื่อคงคุณภาพที่ดีและความสดใหม่