Hot Item

เครื่องผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์ VAUZEN Electrolyzed Water Generator

SKU : 4532313

Price

9,500.00 THB
เครื่องผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์ ใช้งานง่ายๆ เพียงเติมน้ำประปาลงไป เครื่องผลิตน้ำ Vauzen จะส่งกระแสไฟฟ้าไอออนบวก ไอออนลบ ผ่านไปยังน้ำประปา ทำให้เกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่น เกิดสาร "ไฮโปคลอรัส เอซิส (HOCI)" และ "ไฮโปคลอไรท์ ไอออน (OC1-)"Shop this brand

Quantity

1

เลือกการรับสินค้า

Eligible for credit card instalment

ยอดสุทธิตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและแผนการผ่อนชำระของแต่ละธนาคารแตกต่างกัน (บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

การสั่งสินค้าและเงื่อนไข

คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าป้ายฟ้า โดยคุณสามารถสั่งสินค้าล่วงหน้าได้ภายใน 60 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับทุกสนามบิน หรือสั่งสินค้าก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย
• 2 ชั่วโมง เฉพาะการรับสินค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
• 24 ชั่วโมง สำหรับการรับสินค้าที่สนามบินอู่ตะเภา
• อย่างน้อย 2 ชั่วโมง สำหรับการรับสินค้าที่สนามบินภูเก็ต

Learn more