CLARINS HydraQuench Comfort Cream (Normal to Dry Skin) 50ml

SKU :
366519
2,000.00 THB
Duty Free  * สินค้ารับที่สนามบิน
In stock
วิธีการจัดส่ง :
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
การซื้อสินค้า Duty Free จำเป็นต้องมีเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ โดยคุณสามารถซื้อสินค้าล่วงหน้าได้ภายใน 55 วันและอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และรับสินค้าที่เคาน์เตอร์ในสนามบิน ณ วันที่คุณเดินทาง
Light and silky, smooth to apply and feather-light on the skin! Rapidly absorbed, this cream refreshes and hydrates.
ข้อมูลอื่นๆ
ประเภทสินค้า : Duty Free
แบรนด์ : CLARINS
เพศ : Women