GODIVA Chocoiste 6 Bars 278g

SKU :
202989
1,190.00 THB
Duty Free  * สินค้ารับที่สนามบิน
In stock
วิธีการจัดส่ง :
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
การซื้อสินค้า Duty Free จำเป็นต้องมีเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ โดยคุณสามารถซื้อสินค้าล่วงหน้าได้ภายใน 55 วันและอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และรับสินค้าที่เคาน์เตอร์ในสนามบิน ณ วันที่คุณเดินทาง

The GODIVA Bars come in 4 flavours for a different way to indulge everyday.

-          Dark Chocolate filled with 85% Cocoa Ganache (2 pcs)

-          Solid milk chocolate (2 pcs)

-          Milk chocolate with macadamia (1 pc)

-          Dark Chocolate raspberry (1 pc)

ข้อมูลอื่นๆ
ประเภทสินค้า : Duty Free
แบรนด์ : GODIVA
เงื่อนไขการส่ง : No