Heartmade Freeze-Dried Mango 100 G.

SKU :
3876132
320.00 THB
Non-Duty Free  * สินค้ารับที่สนามบิน / สินค้าส่งถึงบ้าน
In stock
วิธีการจัดส่ง :
วิธีการสั่งซื้อสินค้า

คุณสามารถสั่งซื้อสินค้า non-duty free โดยเลือกรับสินค้าได้ 2 ช่องทาง คือ
- รับที่สนามบิน ณ วันเดินทางด้วยเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ
- รับสินค้าที่บ้านผ่านบริการจัดส่งสินค้า
- การจัดส่งสินค้า Home delivery ในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจมีความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

มะม่วง ผลไม้ที่มีความหอมและรสชาติที่หวาน กินแล้วรู้สึกสดชื่น ผลไม้หน้าร้อนที่มีชื่อเสียงจากประเทศไทย ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สามารถคงไว้ซึ่งสารอาหารและวิตามินจากผลไม้ รสชาติดี เหมาะเป็นของทานเล่นยามว่าง
ส่วนประกอบ: มะม่วง 100%
ข้อมูลอื่นๆ
ประเภทสินค้า : Non Duty Free
แบรนด์ : HEART MADE