ขั้นตอนการรับสินค้า ณ เคาน์เตอร์จ่ายสินค้าที่สนามบิน

กรุณาแสดงเอกสารเหล่านี้ เพื่อรับสินค้า

1. ใบยืนยันคำสั่งซื้อ (Order confirmation)

2. หนังสือเดินทาง (Passport)

3. บัตรที่นั่งโดยสาร (Boarding Pass)


ข้อแนะนำ สำหรับการรับสินค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ณ เคาน์เตอร์จ่ายสินค้าที่สนามบิน


เราขอแนะนำให้คุณตรวจเช็คสินค้าก่อนการเซ็นรับสินค้าทุกครั้ง ณ เคาน์เตอร์จ่ายสินค้าที่สนามบิน


คุณสามารถขอให้พนักงานแกะถุงซีล (ถุงภายนอกที่คุณต้องทำการถือขึ้นเครื่อง) เพื่อทำการตรวจเช็คสินค้าภายในถุง ทั้งนี้สินค้าบางชนิดเช่น ของเหลว ไม่ควรแกะตัวสินค้าซึ่งอาจจส่งผลให้คุณไม่สามารถนำสินค้าชิ้นนั้นๆ ขึ้นเครื่องบินได้ เมื่อทำการตรวจเช็คสินค้าเรียบร้อยแล้ว จึงทำการเซ็นรับสินค้า พนักงานจะทำการแพคสินค้าใส่ถุงซีลให้คุณอีกครั้งเพื่อนำขึ้นเครื่องต่อไป