วิธีการช็อปสินค้าดิวตี้ฟรี

ช็อป | รับสินค้าที่สนามบิน | เดินทาง

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกสินค้า

เลือกสินค้าใส่รถเข็น แล้วกดปุ่ม "เพิ่มในรถเข็น"

หมายเหตุ : คุณสามารถช็อปสินค้าดิวฟรี ได้ล่วงหน้าก่อนบิน 55 วัน และหรือ 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 

ขั้นตอนที่ 2 : เช็คเอ้าท์

เมื่อทำการเลือกสินค้าครบแล้วคลิกทีปุ่มรถเข็น จากนั้นคลิกปุ่ม "ตะกร้าสินค้า/แก้ไขสินค้า"

ขั้นตอนที่ 2.1 :

กดที่รูป รถเข็นจากนั้น คลิก ปุ่ม "ตะกร้าสินค้า/แก้ไขสินค้า"

ขั้นตอนที่ 2.2 :

ใส่รหัสส่วนลด (ถ้ามี) กดปุ่ม "ชำระค่าสินค้า"

ขั้นตอนที่ 3 : ลงทะเบียนสมาชิก

สำหรับลูกค้าใหม่ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในะระบบ

*คิง เพาเวอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสินค้าให้กับลูกค้าที่แสดงหนังสือเดินทาง และไฟลท์เดินทาง ที่มีชื่อตรงกันกับที่ระบุในใบสั่งซื้อเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3.1:

สำหรับลูกค้าท่ยังไม่มีบัญชีสมาชิก กดปุ่ม "สมัครสมาชิกใหม่"

ขั้นตอนที่ 3.2:

กรอกรายละเอียด ขอ้มูลของคุณ ตื๊กเลือก "ฉันได้อ่าน และยอมรับข้อตกลงการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัว" จากนั้นกดปุ่ม "สมัครสมาชิก"

 

ขั้นตอนที่ 3.3:

กดปุ่ม "ยอมรับ" ในการขออนุญาติเข้าถึงข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 : กรอกข้อมูลส่วนตัวเกียวกับการเดินทาง

ขั้นตอนที่ 4.1:

หลังจากทีทำการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะกลับเข้ามาหน้า สรุปรายการสินค้า จากนั้น คลิกไอคอนรถเข็นกดปุ่ม “ตะกร้าสินค้า/แก้ไขสินค้า”เพื่อเข้าสูหน้าชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4.2:

กดปุ่ม "ชำระสินค้า"

ขั้นตอนที่ 4.3:

กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณและการเดินทาง หมายเลขพาสปอร์ต สายการบิน หมายเลขไฟล์ และวันเดินทาง จากนั้นกดปุ่ม "ดำเนินการต่อ"

ขั้นตอนที 5 : ชำระค่าสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนที่ 5.1:

เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย VISA, MASTER, UNIONPAY, ALIPAY จากนั้นกดปุ่ม "สั่งซื้อ" *ระหว่างนี้ระบบจะเข้าสู่หน้าชำระเงินของธนาคาร กรุณาอย่าปิดหน้าต่างของ เบราเซอร์

ขั้นตอนที่ 5.2:

เมื่อระบบได้รับเงินโดยสมบูรณ์หน้าจอจะขึ้นรายการสั่งซือสิ้นค้า

ขั้นตอนที่ 6 : รอรับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า

กรุณาดูในอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อ ที่ทาง KING POWER จัดส่งให้ทางอีเมล์ของท่าน หรือ ทำการลงชื่อเข้าใช้ในระบบและตรวจสอบจาก MY ACCOUNT

ขั้นตอนที่ 7 : รับสินค้าที่จุดรับของ คิง เพาเวอร์ (สนามบินขาออก)

แสดงข้อมูลยืนยันการพรีออเดอร์สินค้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล์ (Order Confirmation) พร้อมหนังสือเดินทาง และบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่มีชื่อตรงกันกับ ใบพรีออเดอร์สินค้าเพื่อรับสินค้าในวันที่เดินทางตามที่ระบุไว้ขณะพรีออเดอร์สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์