การจัดส่งสินค้า

Q : สินค้า Non-Duty Free มีค่าจัดส่งและใช้เวลาเท่าใด

A : หากยอดรวมของรายการคำสั่งซื้อของคุณมีมูลค่าต่ำกว่า 499 บาท จะมีค่าจัดส่งดังตาราง

พื้นที่ มูลค่าสินค้า ค่าขนส่ง
กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่ำกว่า 499 บาท 50 บาท
ต่างจังหวัด ต่ำกว่า 499 บาท 150 บาท

Q : สินค้า Non-Duty Free ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งเท่าไร

A : ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับที่อยู่ของคุณ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากตารางด้านล่าง

พื้นที่ ระยะเวลาการจัดส่ง
กรุงเทพฯและปริมณฑล 1 - 3 วันทำการ
ต่างจังหวัด 3-5 วันทำการ

Q : ฉันสามารถรับสินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ King Power Online ที่พื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากสนามบิน เช่น คิงเพาเวอร์รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต ได้หรือไม่

A : คุณไม่สามารถรับสินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ King Power Online ได้นอกเหนือพื้นที่นอกสนามบิน แต่สามารถรับได้ที่

  • สินค้า Duty Free คุณต้องรับสินค้าที่สนามบิน ณ วันที่มีเที่ยวบินขาออกนอกประเทศเท่านั้น
  • สินค้า Non-Duty Free สามารถเลือกรับสินค้าจาก 2 วิธี คือ
    1. รับสินค้าที่สนามบินขาออกจากประเทศไทย
    2. จัดส่งสินค้าถึงบ้านภายในประเทศไทย ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าที่ระบุไว้เท่านั้น