SHISEIDO BIO-PERFORMANCE Super Corrective Eye Cream 15ML

SKU :
512506
2,040.00 THB
Duty Free  * สินค้ารับที่สนามบิน
In stock
วิธีการจัดส่ง :
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
การซื้อสินค้า Duty Free จำเป็นต้องมีเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ โดยคุณสามารถซื้อสินค้าล่วงหน้าได้ภายใน 55 วันและอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และรับสินค้าที่เคาน์เตอร์ในสนามบิน ณ วันที่คุณเดินทาง
ครีมรอบดวงตาที่ต่อสู้กับกาลเวลา ซึ่งต่อต้านอาการเหนื่อยล้าที่ปรากฏขึ้นมาตามวัยบริเวณรอบดวงตา
ข้อมูลอื่นๆ
ประเภทสินค้า : Duty Free
แบรนด์ : SHISEIDO
เงื่อนไขการส่ง : No
เพศ : Women