สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนชาติ

<!-- react-text: 81 --> <!-- /react-text -->


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ www.kingpower.com เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2561
 2. รหัส E-Coupon จะส่งผ่าน Email ที่ลงทะเบียนไว้ และจะจัดส่งให้ภายใน 3 วันทำการ
 3. รหัสส่วนลดเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าทุกแผนกเฉพาะที่ร่วมรายการเท่านั้น ยกเว้น
  • แผนกเครื่องสำอาง
   สินค้า Non Duty Free แบรนด์ BEAUTY HERBAL, BEAUTY PLUS, DENTISTE', ELE, LANSLEY, GINO McCRAY, GOLD ELEPHANT, GOLD PRINCESS, LE'SKIN, MISTINE, NAMU LIFE, R&D SKINNOVATION, SCENTIO, SNAKE BRAND, SNOWY SNAIL และ VOODOO
  • แผนกน้ำหอม
   สินค้า Non Duty Free แบรนด์ BENTLEY, DUCATI, JAGUAR, MARIO MAURER, MAUBOUSSIN, MERCEDES BENZ, NATALIE GLEBOVA, PATCHRAPA, PLOY CHERMARN, PRINCESSE MARINA DE BOURBON, SPELL by JANIE และ ZIPPO
  • แผนกแฟชั่น
   สินค้า Non Duty Free แบรนด์ BALLY
  • แผนกนาฬิกา
   สินค้า Duty Free แบรนด์ MIDO
  • แผนก OTOP
   สินค้า Non Duty Free แบรนด์ FIVE STARS, NUTRIMATE, DAHRA และ VERA GOLD
  • แผนก LIQUOR & WINE ทุกแบรนด์
  • แผนก PHARMACY ทุกแบรนด์
  • สินค้าราคาพิเศษ (PRICE CHANGE/PRICE PROMOTION) ทุกแบรนด์ไม่ร่วมรายการ
 1. รหัสส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, บัตรส่วนลดอื่นๆ E-Purse, E-Cash, Gift Voucher, Cash Voucher ทุกประเภท และโปรโมชั่นอื่นๆ
 2. ไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกับชุดคูปองเงินสด OBS บัตรสมาชิกทุกประเภทและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. รหัสนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 4. สมาชิกบัตรคิง เพาเวอร์ ทุกรายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สามารถสะสมกะรัตได้
 5. ลูกค้าจะต้องทำการ Log in เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ก่อนการสั่งซื้อสินค้า
 6. ขอสงวนสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด 1 รหัส / 1 การสั่งซื้อ / 1 บัญชีสมาชิก และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด