King Power | ช้อปดีมีคืน 2563

‘ช้อปดีมีคืน 2563’ ที่ kingpower.com หรือ แอปพลิเคชัน KING POWER


รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเมื่อช้อปสินค้าวงเงินสูงสุดถึง 30,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และกรมสรรพากรกำหนด

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มกับโครงการช้อปดีมีคืน
1.ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อมีคำสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์และชำระสินค้า ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 63
ที่ kingpower.com หรือ แอปพลิเคชัน KING POWER เท่านั้น
2. สินค้าออนไลน์ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ สามารถสังเกตได้จากสินค้าที่กำกับป้าย Home Delivery โดยผู้มีสิทธิ์ขอลดหย่อนภาษี จะต้องสั่งซื้อเป็นการจัดส่งถึงที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
3. ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. กรณีสั่งซื้อสินค้า Home Delivery ที่ลูกค้าเลือกให้จัดส่งและรับที่สนามบิน จะไม่สามารถขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อขอลดหย่อนภาษีได้
5. การขอใบกำกับภาษีเต็มรูป สามารถขอย้อนหลังได้ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่มีการชำระสินค้า หากมีการร้องขอระหว่างการจัดส่งสินค้า หรือ หลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าต้องส่งใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ได้ไปกับการจัดส่งสินค้า กลับมายังบริษัทฯ ก่อน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ดำเนินการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปหลังจากที่ได้รับเอกสารใบกำกับภาษีอย่างย่อคืนแล้วเท่านั้น
6. ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อในใบกำกับภาษีเต็มรูปกรณีที่บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแล้ว ยกเว้นการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเท่านั้น และลูกค้าจะต้องส่งใบกำกับภาษีอย่างย่อหรือเต็มรูป คืนกลับมายังบริษัทฯ ก่อน ทางบริษัทฯ จึงจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลหลังจากที่ได้รับใบกำกับภาษีฉบับจริงคืนแล้วเท่านั้น
7. หากลูกค้ามีการยกเลิกคำสั่งซื้อจะต้องคืนใบกำกับภาษีเต็มรูปให้กับทางบริษัทฯ มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว
8. สำหรับโครงการช้อปดีมีคืน 2563 ลูกค้าจะได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูป หลังจากมียืนยันการแจ้งความประสงค์ภายใน 30 วันทำการ
9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และกรมสรรพากรกำหนดช้อปเลย
วิธีการขอใบกำกับภาษี (กรณีที่หน้าชำระเงินสำเร็จแล้ว)

1. เมื่อคุณได้ทำการชำระเงินสำเร็จแล้ว ที่หน้า Thank you page ให้กดที่ปุ่ม “ขอใบกำกับภาษี” (Request Tax Invoice) ระบบจะแสดงหน้าเพื่อให้กรอกขอข้อมูลใบกำกับภาษีได้ กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อในการออกใบกำกับภาษีได้

*การขอใบกำกับภาษีสามารถขอได้เฉพาะสินค้าที่มีสัญลักษณ์ Home Delivery เท่านั้น
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกด “ส่ง”
(* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อในการออกใบกำกับภาษีได้)3. สำหรับโครงการช้อปดีมีคืน 2563 ลูกค้าจะได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูป หลังจากมียืนยันการแจ้งความประสงค์ภายใน 30 วันทำการวิธีการขอใบกำกับภาษี (กรณีเข้าจากประวัติการสั่งซื้อ)

กรณีที่คุณปิดหน้าสั่งซื้อสำเร็จไปแล้ว สามารถขอใบกำกับภาษีได้ที่หน้าบัญชีของคุณ โดยขั้นตอนดังนี้

1. ไปยังหน้าบัญชีของคุณ และกดที่ “ชื่อ” ด้านขวามือ (กรณีแอปพลิเคชั่น กดที่สัญลักษณ์รูปคนตำแหน่งขวาสุดที่เมนูด้านล่าง)


2. กดที่ “ประวัติการสั่งซื้อ” แล้วเลือก รายการคำสั่งซื้อที่ต้องการขอใบกำกับภาษี กดที่ “ขอใบกำกับภาษีเต็มรูป”

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกด “ส่ง”
(* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อในการออกใบกำกับภาษีได้)

4. สำหรับโครงการช้อปดีมีคืน 2563 ลูกค้าจะได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูป หลังจากมียืนยันการแจ้งความประสงค์ภายใน 30 วันทำการ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง