การทำความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศไทย ส่วนหนึ่งสามารถศึกษาได้จากวิถีพุทธที่บรรดาสามเณรและพระสงฆ์ปฏิบัติกิจในตอนเช้า ซึ่งเป็นสิ่งสวยงามที่คุณไม่ควรพลาดระหว่างที่เดินทางมายังประเทศไทย เพราะการฝึกปฏิบัติที่ทำกันมายาวนาน ช่วยโอบกอดคนไทยให้อยู่ภายใต้วิถีชีวิตที่งดงามและน่ายกย่อง

หากเราต้องการหาของที่ระลึกที่เป็นตัวแทนเรื่องวิถีไทยอย่างแท้จริง กระปุกออมสินอารมณ์ดินชิ้นนี้จะช่วยให้คุณรำลึกถึงช่วงเวลาที่พิเศษระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย กระปุกออมสินมาในรูปสามเณรน้อยน่ารักในอิริยาบถต่างๆ กัน พร้อมกับชื่อที่มีความหมายอันสื่อถึงการปฎิบัติที่สำคัญทางพุทธศาสนา ช่วยให้คุณสามารถออมเงินและทำให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยดูสดใสน่ารักตามอิริยาบถของสามเณรน้อยเหล่านี้

สามเณร "อิริยาบถปิดหู" คือการแนะให้งดต่อการฟังข้อความที่ไม่ถูกไม่ควร

อารมณ์ดิน กระปุกออมสิน "สามเณรอิริยาบถปิดหู"

SKU : 8193289

ราคา

285.00 บาท
กระปุกออมสิน สามเณร "อิริยาบถปิดหู" พร้อมหมวก สินค้าที่ระลึกจากประเทศไทยที่จะพาความทรงจำของคุณกลับไปยังวิถีไทยแบบดั้งเดิม ช่วงเวลาที่วิถีชีวิตผูกพันแน่นแฟ้นกับศาสนาพุทธ กระปุกออมสินเซรามิกรูปสามเณรน้อยที่น่ารักนี้ จะช่วยให้คุณประหยัดและสร้างความสดใสให้กับบ้านของคุณได้เป็นอย่างดีช้อปตามแบรนด์

จำนวน

1

เลือกการรับสินค้า

การผ่อนชำระ

ยอดสุทธิตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและแผนการผ่อนชำระของแต่ละธนาคารแตกต่างกัน (บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

การสั่งสินค้าและเงื่อนไข

คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าป้ายฟ้า โดยคุณสามารถสั่งสินค้าล่วงหน้าได้ภายใน 60 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับทุกสนามบิน หรือสั่งสินค้าก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย
• 2 ชั่วโมง เฉพาะการรับสินค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
• 24 ชั่วโมง สำหรับการรับสินค้าที่สนามบินอู่ตะเภา
• อย่างน้อย 2 ชั่วโมง สำหรับการรับสินค้าที่สนามบินภูเก็ต

เรียนรู้เพิ่มเติม

การทำความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศไทย ส่วนหนึ่งสามารถศึกษาได้จากวิถีพุทธที่บรรดาสามเณรและพระสงฆ์ปฏิบัติกิจในตอนเช้า ซึ่งเป็นสิ่งสวยงามที่คุณไม่ควรพลาดระหว่างที่เดินทางมายังประเทศไทย เพราะการฝึกปฏิบัติที่ทำกันมายาวนาน ช่วยโอบกอดคนไทยให้อยู่ภายใต้วิถีชีวิตที่งดงามและน่ายกย่อง

หากเราต้องการหาของที่ระลึกที่เป็นตัวแทนเรื่องวิถีไทยอย่างแท้จริง กระปุกออมสินอารมณ์ดินชิ้นนี้จะช่วยให้คุณรำลึกถึงช่วงเวลาที่พิเศษระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย กระปุกออมสินมาในรูปสามเณรน้อยน่ารักในอิริยาบถต่างๆ กัน พร้อมกับชื่อที่มีความหมายอันสื่อถึงการปฎิบัติที่สำคัญทางพุทธศาสนา ช่วยให้คุณสามารถออมเงินและทำให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยดูสดใสน่ารักตามอิริยาบถของสามเณรน้อยเหล่านี้

สามเณร "อิริยาบถปิดหู" คือการแนะให้งดต่อการฟังข้อความที่ไม่ถูกไม่ควร