BROOKSIDE DARK CHOCOLATE Goji & Raspberry Flavors
โกจิเบอร์รี่และราสเบอร์รี่เคลือบด้วยดาร์กช้อกโกแลต ให้คุณได้ลิ้มลองเบอร์รี่แสนอร่อยในความรู้สึกที่แปลกใหม่

*วันหมดอายุ : โปรดตรวจสอบวันหมดอายุที่บรรจุภัณฑ์
** วิธีการเก็บรักษา: ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำ 15 - 25 องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงแสงแดด หรือความร้อน

BROOKSIDE Dark Raspberry Pouch 198 g

SKU : 501616

ราคา

370.00 บาท
โกจิเบอร์รี่และราสเบอร์รี่เคลือบด้วยดาร์กช้อกโกแลต ให้คุณได้ลิ้มลองเบอร์รี่แสนอร่อยในความรู้สึกที่แปลกใหม่ *วันหมดอายุ : โปรดตรวจสอบวันหมดอายุที่บรรจุภัณฑ์ช้อปตามแบรนด์

จำนวน

1

เลือกการรับสินค้า

การผ่อนชำระ

ยอดสุทธิตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปและแผนการผ่อนชำระของแต่ละธนาคารแตกต่างกัน (บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

การสั่งสินค้าและเงื่อนไข

คุณสามารถสั่งสินค้าล่วงหน้าได้ภายใน 60 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับทุกสนามบิน หรือสั่งสินค้าก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย
• 2 ชั่วโมง สำหรับการรับสินค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินภูเก็ต
• 24 ชั่วโมง สำหรับการรับสินค้าที่สนามบินอู่ตะเภา

เรียนรู้เพิ่มเติม

BROOKSIDE DARK CHOCOLATE Goji & Raspberry Flavors
โกจิเบอร์รี่และราสเบอร์รี่เคลือบด้วยดาร์กช้อกโกแลต ให้คุณได้ลิ้มลองเบอร์รี่แสนอร่อยในความรู้สึกที่แปลกใหม่

*วันหมดอายุ : โปรดตรวจสอบวันหมดอายุที่บรรจุภัณฑ์
** วิธีการเก็บรักษา: ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำ 15 - 25 องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงแสงแดด หรือความร้อน