ผืนน้ำที่ทอดตัวอยู่ระหว่างแผ่นดินและท้องฟ้า โครงสร้างของกลิ่นหอมที่ไล่ระดับโอบล้อมโน้ตความหอมของเนื้อไม้

“รู้สึกถึงผืนดินที่แนบแผ่นหลังยามเอนกายลงนอน พร้อมกับทอดสายตาไปยังเวิ้งฟ้าอันกว้างไกล” Jean-Claude Ellena

น้ำหอม Terre d’Hermès พรรณนาถึงการค้นพบและวิวัฒนาการของสรรพสิ่ง เปรียบประดุจนิยายที่บอกเล่าถึงขุมพลังของธาตุต่างๆ รอบกายที่มีต่อสรรพสิ่ง เป็นผืนน้ำทีทอดตัวอยู่ระหว่างแผ่นดินและผืนฟ้า ชวนให้นึกถึงการเดินทางที่เต็มไปด้วยพลังอันแข็งแกร่งและบทกวีที่เล่าขาน อวลไปด้วยกลิ่นหอมของพืชพรรณ แมกไม้ และแร่ธาตุ
Best Price

HERMÈS Terre d'Hermès Eau de toilette 100 มล.

SKU : 115276

ราคา

4,450.00 บาท
กลิ่นหอมที่ชวนให้นึกถึงผืนน้ำที่ทอดตัวอยู่ระหว่างแผ่นดินและท้องฟ้า โครงสร้างของกลิ่นหอมที่ไล่ระดับโอบล้อมโน้ตความหอมของเนื้อไม้ช้อปตามแบรนด์

จำนวน

1

เลือกการรับสินค้า

การผ่อนชำระ

ยอดสุทธิตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปและแผนการผ่อนชำระของแต่ละธนาคารแตกต่างกัน (บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

การสั่งสินค้าและเงื่อนไข

คุณสามารถสั่งสินค้าล่วงหน้าได้ภายใน 60 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับทุกสนามบิน หรือสั่งสินค้าก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย
• 2 ชั่วโมง สำหรับการรับสินค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินภูเก็ต
• 24 ชั่วโมง สำหรับการรับสินค้าที่สนามบินอู่ตะเภา

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผืนน้ำที่ทอดตัวอยู่ระหว่างแผ่นดินและท้องฟ้า โครงสร้างของกลิ่นหอมที่ไล่ระดับโอบล้อมโน้ตความหอมของเนื้อไม้

“รู้สึกถึงผืนดินที่แนบแผ่นหลังยามเอนกายลงนอน พร้อมกับทอดสายตาไปยังเวิ้งฟ้าอันกว้างไกล” Jean-Claude Ellena

น้ำหอม Terre d’Hermès พรรณนาถึงการค้นพบและวิวัฒนาการของสรรพสิ่ง เปรียบประดุจนิยายที่บอกเล่าถึงขุมพลังของธาตุต่างๆ รอบกายที่มีต่อสรรพสิ่ง เป็นผืนน้ำทีทอดตัวอยู่ระหว่างแผ่นดินและผืนฟ้า ชวนให้นึกถึงการเดินทางที่เต็มไปด้วยพลังอันแข็งแกร่งและบทกวีที่เล่าขาน อวลไปด้วยกลิ่นหอมของพืชพรรณ แมกไม้ และแร่ธาตุ