B.A GRANDLUXE III เซรั่มเข้มข้น เพื่อผิวอันอ่อนเยาว์ ด้วยเนื้อสัมผัสที่ให้ความรู้สึกแบบใหม่ กระตุ้นให้สมองเกิดความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเมื่อสัมผัสผิว สามารถซึมผ่านลงสู่ผิวได้อย่างอ่อนโยน และเปลี่ยนเป็นความยืดหยุ่นให้แก่ผิว

POLA บี.เอ แกรนด์ลักซ์ เดอะ เธิร์ด เซรั่มเข้มข้นเพื่อผิวอ่อนเยาว์ ขนาด 50 กรัม

SKU : 901289

ราคา

22,100.00 บาท
B.A GRANDLUXE III เซรั่มเข้มข้น เพื่อผิวอันอ่อนเยาว์ ด้วยเนื้อสัมผัสที่ให้ความรู้สึกแบบใหม่ กระตุ้นให้สมองเกิดความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเมื่อสัมผัสผิว สามารถซึมผ่านลงสู่ผิวได้อย่างอ่อนโยน และเปลี่ยนเป็นความยืดหยุ่นให้แก่ผิวช้อปตามแบรนด์

จำนวน

1

เลือกการรับสินค้า

การผ่อนชำระ

ยอดสุทธิตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและแผนการผ่อนชำระของแต่ละธนาคารแตกต่างกัน (บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

การสั่งสินค้าและเงื่อนไข

คุณสามารถสั่งสินค้าล่วงหน้าได้ภายใน 60 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับทุกสนามบิน หรือสั่งสินค้าก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย
• 2 ชั่วโมง สำหรับการรับสินค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินภูเก็ต
• 24 ชั่วโมง สำหรับการรับสินค้าที่สนามบินอู่ตะเภา

เรียนรู้เพิ่มเติม

B.A GRANDLUXE III เซรั่มเข้มข้น เพื่อผิวอันอ่อนเยาว์ ด้วยเนื้อสัมผัสที่ให้ความรู้สึกแบบใหม่ กระตุ้นให้สมองเกิดความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเมื่อสัมผัสผิว สามารถซึมผ่านลงสู่ผิวได้อย่างอ่อนโยน และเปลี่ยนเป็นความยืดหยุ่นให้แก่ผิว