ไทยริชชี่ น้ำผึ้งไม่ผ่านความร้อน ได้จากน้ำหวานของเกสรดอกไม้ในสวนผลไม้ ผึ้งกระพือปีกเพื่อลดความชื้นของน้ำผึ้งเองตามธรรมชาติ โดยไม่ผ่านการะบวนการความร้อนใดๆ ใน น้ำผึ้งมีความเข้มข้น รสหวาน กลิ่นหอม และสีน้ำตาลตามธรรมชาติ
- น้ำผึ้งดอกลำไย มีความหอม หวาน สำหรับวิธีการเก็บน้ำผึ้งดอกลำไยของทางริชชี่ เราจะนำรังผึ้งไปวางไว้ที่สวนลำไยในช่วงฤดูที่ดอกลำไยกำลังบานสะพรั่ง เพื่อที่จะได้น้ำผึ้งที่หอมหวาน และมีรสชาติดีที่สุด

*น้ำผึ้ง 1 มิลลิลิตร เท่ากับ 1.44 กรัมโดยประมาณ (อาจแปรผันตามความชื้นของน้ำผึ้ง)
เนื่องจากน้ำผึ้งมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ หากความชื้นในน้ำผึ้งมาก ความหนาแน่นก็จะลดน้อยตาม
วิธีการคำนวณ: น้ำผึ้ง 215 กรัม หาร 1.44 เท่ากับ 150 มิลลิลิตร

น้ำผึ้งดอกลำไยไม่ผ่านความร้อน THAI RICHY 150 มล. (215 กรัม)

SKU : 4175964

ราคา

275.00 บาท
ไทยริชชี่ น้ำผึ้งไม่ผ่านความร้อน ได้จากน้ำหวานของเกสรดอกไม้ในสวนผลไม้ ผึ้งกระพือปีกเพื่อลดความชื้นของน้ำผึ้งเองตามธรรมชาติ โดยไม่ผ่านการะบวนการทางความร้อนใด ๆ ทำให้น้ำผึ้งมีความหวานเข้มข้น กลิ่นหอม และมีสีน้ำตาลตามธรรมชาติช้อปตามแบรนด์

จำนวน

1

เลือกการรับสินค้า

การผ่อนชำระ

ยอดสุทธิตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปและแผนการผ่อนชำระของแต่ละธนาคารแตกต่างกัน (บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

การสั่งสินค้าและเงื่อนไข

คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าป้ายฟ้า โดยคุณสามารถสั่งสินค้าล่วงหน้าได้ภายใน 60 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับทุกสนามบิน หรือสั่งสินค้าก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย
• 2 ชั่วโมง เฉพาะการรับสินค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
• 24 ชั่วโมง สำหรับการรับสินค้าที่สนามบินอู่ตะเภา
• อย่างน้อย 2 ชั่วโมง สำหรับการรับสินค้าที่สนามบินภูเก็ต

เรียนรู้เพิ่มเติม

ไทยริชชี่ น้ำผึ้งไม่ผ่านความร้อน ได้จากน้ำหวานของเกสรดอกไม้ในสวนผลไม้ ผึ้งกระพือปีกเพื่อลดความชื้นของน้ำผึ้งเองตามธรรมชาติ โดยไม่ผ่านการะบวนการความร้อนใดๆ ใน น้ำผึ้งมีความเข้มข้น รสหวาน กลิ่นหอม และสีน้ำตาลตามธรรมชาติ
- น้ำผึ้งดอกลำไย มีความหอม หวาน สำหรับวิธีการเก็บน้ำผึ้งดอกลำไยของทางริชชี่ เราจะนำรังผึ้งไปวางไว้ที่สวนลำไยในช่วงฤดูที่ดอกลำไยกำลังบานสะพรั่ง เพื่อที่จะได้น้ำผึ้งที่หอมหวาน และมีรสชาติดีที่สุด

*น้ำผึ้ง 1 มิลลิลิตร เท่ากับ 1.44 กรัมโดยประมาณ (อาจแปรผันตามความชื้นของน้ำผึ้ง)
เนื่องจากน้ำผึ้งมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ หากความชื้นในน้ำผึ้งมาก ความหนาแน่นก็จะลดน้อยตาม
วิธีการคำนวณ: น้ำผึ้ง 215 กรัม หาร 1.44 เท่ากับ 150 มิลลิลิตร